Skip to main content

Het nieuwe schooljaar is weer volop aan de gang en jij komt als ICT-verantwoordelijke weer allerlei uitdagingen tegen. Er zijn zoveel verschillende oplossingen mogelijk en ook wij zijn constant in ontwikkeling. De leraren komen met allerlei vragen en ook jij kan ze niet altijd onmiddellijk beantwoorden of verder helpen. Soms zijn de oplossingen die je kan vinden niet geheel passend op jouw situatie, maar als je jezelf up-to-date houdt met de juiste kennis & nieuwe dingen, kom je in ieder geval niet achteraan te staan en weet je weer een beetje beter wat voor jouw school en/of scholengroep de beste oplossing is!

Bavo schrijft maandelijks een blogbericht over zaken die goed werken in zijn school, interessante tips, tricks en trends of nieuwe digitale werkvormen die hij wilt delen. In de school van Bavo beschikken alle leerlingen al vele jaren over een eigen chromebook of laptop in specifieke richtingen. De voor- en achterkant van Google Workspace for Education kent weinig geheimen voor Bavo, want hij maakt zowel deel uit van het ICT team, en staat ook zelf nog voor de klas.

Wees geen achterblijver, maar een voorloper! Hopelijk doe je met mijn blog inspiratie op om nieuwe zaken uit te proberen, … zo geraak je zeker snel mee!

Evalueren met Bookwidgets: Check!

Bookwidgets is een vaste waarde aan het worden in het onderwijslandschap. Met een ongezien gamma aan vragen en mogelijkheden kunnen leerkrachten evalueren en remediëren in de klas en thuis. Wanneer de evaluaties individueel afgenomen worden is het voor de leerkracht vaak niet eenvoudig om de leerlingen slechts gebruik te laten maken van gerichte bronnen. Op onze school maken quasi alle leraren er gebruik van inmiddels.

Zicht op de leerlingen en hun hulpmiddelen 

Op mijn school gebruikt men al vele jaren voor de Chromebooks ‘COOL meekijken’. Hiermee kan je tijdens de les volgen wat je leerlingen doen op hun scherm. Ideaal om hun leerproces op te volgen en te remediëren waar nodig! Je kan dan ook tijdens de les verhinderen dat ze ongewenste of niet relevante inhoud raadplegen. Als je tijd wilt winnen kan je als leraar een url openen bij alle leerlingen of zelfs sluiten bij alle leerlingen.

Ik vind het echt de geschikte tool om tijdens opdrachten of oefeningen alle leerlingen bij de les te houden en te helpen. Tijdens individuele evaluaties wordt het natuurlijk moeilijk om er zeker van te zijn dat alle leerlingen op hun Chromebook slechts het materiaal gebruiken dat je wenst. Dan is ‘Meekijken’ alleen net niet genoeg.

Ik wil graag een test afnemen in Bookwidgets waarbij de leerlingen eventueel gebruik kunnen maken van extra materiaal zoals websites en documenten zonder dat ze informatie kunnen opzoeken in Google of op hun chromebook. Kan jij daar voor zorgen?

Pilot

Deze situatie is wat leerkrachten meer en meer wensen nu de evaluaties steeds vaker digitaal worden afgenomen.

Soms wordt hier ‘klungelig’ een oplossing voor gezocht in het afsluiten of ‘blacklisten’ van bepaalde websites door de ict-coördinator. Dat is echter omslachtig en erg tijdsrovend voor de ict-coördinator.

We waren erg blij om het nieuwste product COOL Check te mogen uitproberen in onze school. Hiermee zijn we sinds december 2021 aan de slag. Wat erg handig is aan deze oplossing is dat het eenvoudig en door de leerkracht zelf  kan worden opgesteld. Hiervoor is COOL Check het ideale middel!

De leerkracht bepaalt

Met COOL Check voorziet de leerkracht in onze school:

  • de link naar de Bookwidgets evaluatie
  • indien nodig extra materiaal zoals websites, documenten, presentaties
  • de beschikbare tijd & wanneer de proef doorgaat

Je bepaalt als leerkracht wie op welk moment de opgave krijgt.  Zo kan je individuele leerlingen en klassen aanduiden.

Afgeschermde omgeving

De leerling start een evaluatie door op de app ‘COOL Check’ te klikken voor hij zich aanmeldt.  Zo belandt de leerling in een afgeschermde omgeving waar de evaluatie en eventueel de nodige bronnen klaarstaan.  Tijdens de evaluatie kan de leerling niets anders doen op het toestel dan de evaluatie te maken met de opgegeven bronnen.  Wanneer de evaluatie is afgelopen dient de leerling ze in en sluit af.  Klaar!  

Voor mij persoonlijk zijn COOL Check & Bookwidgets een ideale match, the winning combination zou ik zelfs durven zeggen, om leerlingen te evalueren in een veilige omgeving die de leerkracht zelf bepaalt! Zeker de moeite om het eens uit te proberen.

Bavo Brouwers

Support