Skip to main content

Briljant is een scholengemeenschap van 11 basisscholen en 1 buitengewoon onderwijs. We hebben ongeveer 1900 leerlingen en een team van ongeveer 250 leerkrachten. Onze scholengroep heeft geïnvesteerd in moderne technologie, waaronder Chromebooks, Google Workspace en touchscreens, om het leerproces te verbeteren en digitale geletterdheid te bevorderen.

 

Dolf Heylen is overkoepelend ICT-coördinator voor de Briljant Scholengroep. Samen met zijn collega’s Stef Mattheussen en Glenn Verbeeck leidt hij de ICT gerelateerde zaken in goede banen.

Ons digitaliseringstraject

Ons digitaliseringstraject begon ongeveer vijf jaar geleden met de introductie van Chromebooks in de klas. Dankzij de digisprong hebben we deze technologie volledig geïntegreerd in onze lessen. Momenteel staan we voor de uitdaging om deze situatie te behouden en ervoor te zorgen dat digitale middelen daadwerkelijk een meerwaarde bieden in het leerproces van onze leerlingen.

Digitale geletterdheid van leerkrachten

We hechten veel belang aan de digitale geletterdheid van onze leerkrachten en streven ernaar hen voortdurend bij te scholen. Pedagogische studiedagen rond mediawijsheid en digital skills worden georganiseerd om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. We erkennen het niveauverschil tussen medewerkers en zorgen ervoor dat iedereen de nodige ondersteuning krijgt.

Visie en beleid omtrent digitaal lesgeven

Onze visie op digitaal lesgeven is gebaseerd op een gezonde mix tussen traditioneel en digitaal onderwijs. We geloven dat digitale didactiek een essentieel onderdeel is geworden van het onderwijslandschap. We streven ernaar om in de toekomst verder te bouwen aan onze digitale visie en dit te integreren in al onze onderwijspraktijken.

Samenwerking met Cloudwise

Onze samenwerking met Cloudwise begon tijdens de SETT-beurs in 2019, waar we kennismaakten met het COOL platform. Cloudwise heeft ons goed op weg geholpen bij het werken met het platform. Voor elke school organiseerden ze opleidingen en stonden ze altijd klaar om onze ICT-coördinatoren te ondersteunen.

Impact van Cloudwise op onze dagelijkse werking

Cloudwise heeft direct en indirect impact gehad op onze dagelijkse werking als school. Het COOL platform biedt handige hulpmiddelen voor onze ICT-coördinatoren bij het onderhoud van de Google Workspace accounts voor leerlingen. Voor leerkrachten biedt het platform ondersteuning bij het lesgeven met behulp van tegels en het monitoren van het leerproces. Ook voor leerlingen is het inloggen en gebruik maken van de tegels op het platform een positieve ervaring.

Implementatie van COOL

De implementatie van COOL verliep vlot. Leerkrachten kregen training van Cloudwise en werden daarna ondersteund door onze ICT-coördinatoren bij het werken met de Chromebooks en het COOL platform. We hebben de voordelen van de technologie zo veel mogelijk benadrukt en leerkrachten konden altijd bij ons terecht voor vragen en ondersteuning.

Conclusie

Onze digitale transformatie met behulp van Cloudwise en het COOL platform heeft ons onderwijs verrijkt en nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor onze leerlingen. We zijn er trots op dat we een school zijn die technologie effectief integreert in het leerproces, terwijl we tegelijkertijd oog blijven houden voor een gezonde balans tussen traditioneel en digitaal onderwijs. We blijven streven naar verdere groei en ontwikkeling op het gebied van digitaal lesgeven en kijken uit naar de toekomstige mogelijkheden die technologie ons biedt.

Leave a Reply

Support