Skip to main content

Het Lutgardiscollege biedt kleuteronderwijs, basisonderwijs en secundair onderwijs aan, met in totaal 250 leerlingen in het basisonderwijs en 320 in het secundair onderwijs. Het team bestaat uit 45 enthousiaste leerkrachten die de uitdagingen van het moderne onderwijs omarmen.

Digitale geletterdheid van leerkrachten

We hechten veel belang aan de digitale geletterdheid van onze leerkrachten en streven ernaar hen voortdurend bij te scholen. Pedagogische studiedagen rond mediawijsheid en digital skills worden georganiseerd om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. We erkennen het niveauverschil tussen medewerkers en zorgen ervoor dat iedereen de nodige ondersteuning krijgt.

Visie en beleid omtrent digitaal lesgeven

Onze visie op digitaal lesgeven is gebaseerd op een gezonde mix tussen traditioneel en digitaal onderwijs. We geloven dat digitale didactiek een essentieel onderdeel is geworden van het onderwijslandschap. We streven ernaar om in de toekomst verder te bouwen aan onze digitale visie en dit te integreren in al onze onderwijspraktijken.

Het Digitale Traject van de School

Vijf jaar geleden begon de school haar digitale transformatie. In eerste instantie kregen leerkrachten de kans om te experimenteren en te verkennen. Na een succesvolle testfase kregen ook de leerlingen toegang tot digitale apparaten. De directeur van de school, tevens een IT-specialist, speelde een cruciale rol in het initiëren van deze transformatie.

 

Het traject omvatte verschillende stappen, waaronder het leggen van glasvezelverbindingen en het plaatsen van access points in elke klas. Wat ooit begon met drie access points, groeide uit tot een volledig gedigitaliseerde leeromgeving. Tijdens de COVID-19-pandemie maakte de school gebruik van het COOL-platform als middel om afstandsonderwijs te faciliteren.

Uitdagingen en Visie op Digitaal Lesgeven

De belangrijkste uitdaging voor de school is het behouden van de huidige situatie en ervoor zorgen dat digitale middelen daadwerkelijk een meerwaarde blijven bieden in het leerproces van de leerlingen. De school streeft naar een gezonde mix van klassiek en digitaal lesgeven en beschouwt digitale didactiek als een essentieel onderdeel van het onderwijs. Het individueel begeleiden van leerlingen op basis van hun behoeften en het stimuleren van samenwerking zijn kernwaarden in hun visie op digitaal lesgeven.

Arne Wouters - ICT-coördinator Lutgardiscollege

Samenwerking met Cloudwise

De school kwam in contact met Cloudwise tijdens hun zoektocht naar een betrouwbare partner om hun chromebook-traject mee te starten. De samenwerking met Cloudwise wordt omschreven als zeer positief, met snelle en adequate ondersteuning. Het COOL-platform, aangeboden door Cloudwise, heeft een directe impact gehad op de dagelijkse werking van de school. Leerkrachten maken veelvuldig gebruik van COOL in de klas, wat zorgt voor een geautomatiseerd en efficiënt beheer van het onderwijsproces.

Implementatie en Acceptatie

De implementatie van COOL begon met een introductie door een vertegenwoordiger van Cloudwise. Een selecte groep van 30 leerkrachten startte de proefperiode en enthousiasmeerde daarna hun collega’s. Door het succes en de positieve ervaringen werd het COOL-platform al snel een integraal onderdeel van het onderwijsproces.

Leave a Reply

Support